Парти Фууд е компания с утвърдени позиции в областта на индустриалния кетъринг и доставката на хранителни продукти. 

Компанията предлага широка гама от услуги в сферата на комплексното хранене, като се стреми към високо качество, спазване на всички стандарти за здраве и безопасност, постигане на по-голяма ефикасност и последователност, посредством стандартизация и същевременно съобразявайки се с индивидуалните предпочитания на всеки отделен клиент. 

08.10.2015 | Договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

След като "Парти Фууд" ДЗЗД бе избрано за изпълнител на обществена поръчка,на 29.09.2015 г.се сключи договор между "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и "Парти Фууд" ДЗЗД за "Производство и предоставяне на безплатна храна на работниците и служителите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

08.10.2015 | Договор с „Мини Марица Изток“ ЕАД“

Парти Фууд ДЗЗД сключи договор с „Мини Марица Изток“ ЕАД“ с предмет на договора: „Предоставяне на ваучери и осигуряване на услугата хранене на работниците и служителите на „Мини Марица Изток“ ЕАД“- Реф. № 148/ 2014 г. в частта Обособена позиция №3

08.10.2015 | Договор с "Токуда Болница София" АД

Парти Фууд ДЗЗД бе избран за Изпълнител на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и разливане на храна по определени диети на пациентите и предоставяне на готвена и пакетирана храна и напитки за персонала на МБАЛ "Токуда Болница София" АД" .