Картови разплащания

Въвеждането на система за безкасово плащане дава възможност полагащата се съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г. безплатна храна и/или добавки към нея да бъде "заредена" в индивидуална карта за всеки работник или служител. Картата представлява средство за кредитнo/дебитно разплащане. С нея потребителят може да пазарува лимитирано във всички търговски обекти на компанията – лавки, кафенета, магазини, супермаркети, заведения.

Внедряването на карти увеличава удобствата в начините на разплащане за храната, без по никакъв начин да оскъпява процеса за сметка на работодателя.

НОВИНИ