Сертификати

Основната цел на Парти Фууд е да предлага храна с високо качество, която удовлетворява нуждите и изискванията на клиентите. За да я изпълни и за да оптимизира дейността си, компанията изгражда цялостна структура в съответствие с европейските стандарти за предлагане на услугата "комплексно хранене". Съвместно с швeйцарски експерт по индустриален кетъринг - Г-н Бургхрардт през 2005 г. Парти Фууд внедри Система за управление безопасността на хранителните продукти НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки).

През 2005 г. компанията получи сертификат на Дружеството по ISO 9001 : 2000 – Система за управление на качеството, преиздаден през 2008 г. и одитиран отново за 3 години. 

През 2006 г. получи и сертификат на ISO 22 000 : 2005 – Система за управление на безопасността на храните в света, преиздаден през 2009 г. и одитиран повторно за 3 години.

През 2011 г. на Парти Фууд бяха преиздадени сертификати по ISO 9001 : 2008 и по ISO 22 000 : 2005 и одитирани отново за 3 години.

През 2017 г. системата за управление на Парти Фууд ДЗЗД е оценена и сертифицирана от СЖС България ЕООД, съгласно изискванията на ISO 9001:2008. Този сертификат е валиден от 28 април 2017 до 15 септември 2018 г., като и остава валиден при задоволителни резултати от контролни проверки.

През 2017 г. системата за управление на Парти Фууд ДЗЗД е оценена и сертифицирана от СЖС България ЕООД, съгласно изискванията на ISO 14001:2004. Този сертификат е валиден от 05 май 2017 до 15 септември 2018 г., като и остава валиден при задоволителни резултати от контролни проверки.

През 2017 г. системата за управление на Парти Фууд ДЗЗД е оценена и сертифицирана от СЖС България ЕООД, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Този сертификат е валиден от 05 май 2017 до 04 май 2020., като и остава валиден при задоволителни резултати от контролни проверки.

През 2017 г. системата за управление на Парти Фууд ДЗЗД получи швейцарска акредитация от SGS Société Générale de Surveillance SA, съгласно изискванията на ISO 22000:2005. Този сертификат е валиден от 09 юни 2017 до 08 юли 2020 г., като и остава валиден при задоволителни резултати от контролни проверки.

Така изградената структура на работа гарантира, че Парти Фууд е в състояние да ръководи и контролира собствена система за управление безопасността на храните, както и да удовлетворява изискванията на клиентите си относно качеството на услугите, които предлага.

Политика ISO 14000 

Политика OHSAS 18001

         

НОВИНИ