Контакти

Адрес за кореспонденцияПарти Фууд
гр. София 1000
ул. Славянска № 29, ет. 5
тел: +359 2 / 421 91 65; 421 91 66;

факс: +359 2 / 421 91 67;
e-mail: info@partyfood.bg

 

НОВИНИ