Дарителство

Парти Фууд предоставя услуги, свързани с един от най-важните ресурси в света – храната. Като социално и човешки отговорна компания, тя насърчава дарителството и подпомага с хранителни продукти различни организации и институции в нужда. Сред тях са:

НОВИНИ