Доставка на храна и хранителни продукти

Парти Фууд е организация, която осигурява комплексни услуги по приготвянето и доставката на храни и хранителни продукти в зависимост от конкретните нужди и условия на клиентите за изхранване на техния персонал.

От 2004 г. досега компанията успешно разработва и изпълнява проекти според специфичните изисквания на различни клиенти – от заводи, промишлени предприятия и корпоративни офиси до училища, детски заведения, болници и специализирани институции, за които е характерен специфичен режим на хранене. Парти Фууд активно сътрудничи на дружества и производства, които имат заложен в Колективния трудов договор социална придобивка Предоставяне на безплатна храна или Намаление на храна за своите работници и служители, съгласно действащата нормативна уредба на Република България.

Сред най-силните страни в дейността на Парти Фууд са:

  • В момента компанията доставя храна на повече от 10 000 души в страната.
  • Произвежда и предоставя безплатна храна на работници и служители съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г.
  • Разполага със стратегическо разпределение на професионалните кухни - майки в Южна и в Северна България и може да доставя храна в готов за консумация вид на много нови клиенти.
  • Разработва заедно с клиентите си разнообразно меню според индивидуалните им нужди и изискванията на групите хранещи се.
  • Парти Фууд има опит в изхранването и доставка на хранителни продукти на социални, здравни и учебни заведения със специфичен режим и условия на храна.
  • Управлява и стопанисва работнически столове, супермаркети, щандове и кафенета.
  • Доставя топла храна по предварително одобрено меню в готов за консумация вид.

Наличието на професионални кухни – майки, както в Южна, така и на територията на Северна България дава на компанията потенциални възможности за оптимизиране на производството и предоставяне на услугата доставка на готова храна на повече клиенти на територията на страната.

Сред най-значителните клиенти на Парти Фууд са най-голямото въгледобивно предприятие в България - Мини Марица Изток ЕАД, основния  производител на електроенергия в страната АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЗАД Атомстройекспорт – Клон Белене – Предприятие АЕЦ Белене, Многопрофилна Болница за активно лечение "Д-р Димитър Павлович" - гр. Свищов, Завод за преработка на хартия - Монди Пекиджинг Стамболийски ЕАД, Белла България ООД, ДИЛ ТУР Пловдив ООД, Тед Инвест ООД, Българска Асоциация ДИАБЕТ, Соларис АД, Столична община – Район Младост и др.

НОВИНИ