Управление на храненето

Управлението на храненето, осъществявано от Парти Фууд, е широкообхватна дейност. Тя включва контрол върху всички процеси, свързани с избирането, приготвянето, обработването, разфасоването, съхраняването, пакетирането и транспортирането на храната. Във всеки един момент се спазват всички стандарти и изисквания за извършването на горепосочените дейности. Целта е да се осигури високо качество и безопасност на храните, поднасяни на служителите, работниците, пациентите или посетителите на клиентите на Парти Фууд.

В процесите на управление на храненето отговорности имат всички служители на компанията.

Всеки клиент на Парти Фууд има специфични изисквания, свързани с неговата дейност, работна схема и организация. Управлението на храненето на неговите работници и служители изисква изключително съобразяване и комбиниране. Ето някои успешни примери за това:НОВИНИ