Транспорт и съхранение на храни

Съхраняването и превозването на храни са изключително отговорна дейност, с която приключва директният контрол на процесите:

  • Приемане на суровините и материалите;
  • Съхранение и манипулиране на суровините и материалите;
  • Подготовка на суровините и материалите;
  • Технологични етапи, включително опаковане;
  • Съхранение на готовата продукция;
  • Експедиция и дистрибуция;

Всички суровини, материали и опаковки, които Парти Фууд използва, отговарят на изискванията на българските държавни стандарти, отраслови нормативи или технически спецификации. Те преминават през всички производствени процеси със съответните придружаващи документи и при изпълнение на програмите за защита на храните от замърсяване.

За запазване на качеството на готовата храна при нейното транспортиране от кухните - майки до отделенията за раздаването й, Парти Фууд използва специални термофорни кутии, които запазват оптималната температура на всяко ястие. В тях храната се предпазва максимално и от замърсявания, като се запазват нейните органолептични и микробиологични качества.

При осъществяване на доставката на готова храна всяка порция се пакетира отделно, за да се запазят оптимално вкусовите й качества. Затваря се в специални опаковки от полипропилен с топло фолио. Хлябът, приборите за хранене, салфетките и подправките се опаковат единично.

При реализацията на място няма необходимост от опаковане на ястията. Храната се порционира в порцеланови трапезни съдове директно на шуберите за издаване.

Превозването на храната от кухнята до мястото на нейното консумиране се осъществява със специални транспортни средства – хладилни камиони и микробуси, притежаващи удостоверения от ХЕИ за превоз на храни.

НОВИНИ