Индустриален кетъринг

Предлагането на комплексно хранене и организиране изхранването на голям брой хора е изключително сложна и отговорна дейност, която вече 5 години Парти Фууд успешно изпълнява за големи заводи, промишлени предприятия и компании. Фирмата поема цялостното управление и изпълнение на всеки етап от процеса – от доставката на хранителни продукти, приготвяне, разфасоване, пакетиране на храната и раздаването й по обекти до обслужването в столовата и кафенетата и стопанисването на търговски обекти.

Парти Фууд разработва проекти според специфичните нужди на всеки отделен клиент, като предлага икономически изгодни и практични решения. Компанията прави възможно за потребителите осигуряване на изхранването на техните работници и служители в изпълнение на Наредба №11 от 21.12.2005 г. за предоставяне на безплатна предпазна храна, като същевременно ги подпомага в най-ефективното комбиниране на начините как да се извършва това – по фактура, с ваучери за храна или чрез картови разплащания.

За опита на компанията в предлагането на услугата индустриален кетъринг говорят нейните реализирани проекти:

  • Проект за комплексно хранене на работниците и служителите на Мини Марица Изток ЕАД;
  • Комплексно хранене на работниците, служителите и всички подизпълнители на територията на строителната площадка на АЕЦ Белене.

НОВИНИ