Новини

08.10.2015 | Договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
След като "Парти Фууд" ДЗЗД бе избрано за изпълнител на обществена поръчка,на 29.09.2015 г.се сключи договор между "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и "Парти Фууд" ДЗЗД за "Производство и предоставяне на безплатна храна на работниците и служителите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
08.10.2015 | Договор с „Мини Марица Изток“ ЕАД“
Парти Фууд ДЗЗД сключи договор с „Мини Марица Изток“ ЕАД“ с предмет на договора: „Предоставяне на ваучери и осигуряване на услугата хранене на работниците и служителите на „Мини Марица Изток“ ЕАД“- Реф. № 148/ 2014 г. в частта Обособена позиция №3
08.10.2015 | Договор с "Токуда Болница София" АД
Парти Фууд ДЗЗД бе избран за Изпълнител на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и разливане на храна по определени диети на пациентите и предоставяне на готвена и пакетирана храна и напитки за персонала на МБАЛ "Токуда Болница София" АД" .
08.10.2015 | ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007
В съответствие с изискванията на стандартите ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 за извършване, проектиране, разработване и внедряване на интегрирана система за управление на околната среда и здраве и безопасност при работа, на името на Парти ФууД ДЗЗД бяха
19.02.2015 | ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007
В момента се извършва проектиране, разработване и внедряване на интегрирана система за управление на околната среда и здраве и безопасност при работа в съответствие с изискванията на стандартите ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 и подготовка за издаване
1 2 3 4