Хронология на развитие и проекти

От създаването си през 2004 г. досега Парти Фууд непрестанно разширява обсега на своите обекти. В проектирането и изпълнението на всеки свой договор, компанията енергично влага своя опит и висок професионализъм. На това се дължат успехите на нейните проекти, които се доказват и от възходящия брой хора, за чието изхранване се грижи Парти Фууд.

2005 г. – 4200 души
2006 г. – 4200 души
2007 г. – 9750 души
2008 г. – 9750 души
2009 г. – 12984 души

2005 – 2011 г.

Проект за комплексно хранене на работниците и служителите на Мини Марица Изток ЕАД

За да обслужи своите договори за комплексното хранене на 3500 работници и служители на Мини Марица Изток ЕАД, Парти Фууд разработи решение за цялостно управление на процеса и стопанисване на работническите столове, което включва и изграждане, поддържане и обслужване на супермаркети, лавки, кафенета и бюфети на територията на най-голямото въгледобивно предприятие в България.

2005 - 2010 г.

Проект за приготвяне и доставка на храна в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Димитър Павлович" – гр. Свищов и оптимизиране на качеството на услугата

С цел да оптимизира качеството на обслужване на услугата специализирано хранене и доставка на храна за МБАЛ "Д-р Димитър Павлович", Парти Фууд внедри софтуер за отчитане на раздадената храна по диети и отделения. При изхранването на пациентите се прилагат почти всички диети от "Сборник с рецепти за диетични ястия" за заведенията за обществено хранене и лечебно - профилактичните заведения.

Във връзка с Наредба N11 от 21.12.2005 г. за безплатната храна, компанията внедри и софтуер за картово разплащане на персонала. Посетителите на болницата и служителите могат да пазаруват и в супермаркета с помещение за бързо хранене, които се обслужват от Парти Фууд. На дежурния персонал, който не може да напуска работното си място, храната се доставя по отделенията. Също така, компанията разработи и изпълни технологичен проект, свързан с ремонтиране на съществуващата база.

2007 - 2009 г.През 2007 г. Парти Фууд участва и спечели търг за доставка на услугата комплексно хранене на над 700 работници и служители, както външни фирми и гости на Монди Пекиджинг Стамболийски ЕАД – гр. Стамболийски.

Успоредно с това, компанията подписа договори за доставка на готова храна за повече от 1 500 души, два пъти на ден в четири различни обекта на работниците и служителите на БЕЛЛА България АД, гр. Пловдив и „ДИЛ ТУР – Пловдив” АД.

От 2007 г. досега Парти Фууд изпълнява поръчка за производство и предоставяне на храна на 5 000 работници, служители и външни посетители на АЕЦ Козлодуй ЕАД – гр. Козлодуй.

Друг по-голям обект в страната е Работнически стол на фирма Тед Инвест – гр. Пловдив.

През 2009 г. Парти Фууд спечели обществена поръчка за Доставка на хранителни продукти за Обединени детски заведения, Целодневни детски градини и Детска млечна кухня и транспортиране на приготвената храна до пунктовете й за раздаване на територията на Столична Община – Район Младост.

2008 – 2009 г.

Програма за доставка на храна на социално слаби диабетици в цялата страна

Парти Фууд разработи и изпълни отговорна програма за диетично хранене на социално слаби диабетици в страната, възложена от Българска асоциация ДИАБЕТ. Целта й е ежедневно да бъдат задоволявани нуждите на диабетно болните за правилно и пълноценно хранене. По този начин се избягва появата на усложнения и се намалява риска от хипогликемии и хипергликемии.

Парти Фууд е ангажирана с доставката на хранителни продукти и пакетирана топла храна в специализираните центрове на асоциация ДИАБЕТ. Изпълнението на услугата изисква от компанията стриктно спазване на изискванията за диетичния режим на хранене на диабетно болните. Това е от изключителна важност за живота и здравословното състояние на диабетиците. Храната им трябва има съответни хранителни стойности, количество, качество, калоричност и правилно съотношение на мазнини, белтъчини и въглехидрати.

Всеки месец Парти Фууд предоставя услугата в два български града по предварителна заявка и график, определени от Българска асоциация ДИАБЕТ.

2009 – 2016 г.

Комплексно хранене на работниците, служителите и всички подизпълнители на територията на строителната площадка на АЕЦ Белене

Пари Фууд изцяло организира столовото хранене на работниците и служителите на всички подизпълнители на територията на строителната площадка на АЕЦ Белене, стопанисване на всички търговски обекти – магазини за хранителни продукти, бюфети и кафенета, както и цялостно управление на процеса.

Парти Фууд осъществи и частичен ремонт на столовата, като за да не се нарушава процеса, компанията изгради мобилна столова.

След приключване на строителните работи на площадката на АЕЦ Белене се очаква приблизителният обем на хранещите се на територията й да достигне 14000 души.

НОВИНИ