Специализиран кетъринг

В областта на комплексното хранене и доставяне на готова храна специфичните изисквания на различните целеви групи поставят Парти Фууд пред изключително предизвикателство. Осигуряването на храна за персонала и пациентите на една болница или на деца от различни възрасти в една детска градина изисква сложна организация и много отговорно управление.

За да удовлетвори нуждите на такива свои клиенти, Парти Фууд предлага своя екип от експерти по диетично хранене и опита си при внедряването на софтуер с цел оптимизиране отчитането на раздадената храна по диети и отделения.

НОВИНИ