Утвърдени доставчици - Транспорт

Транспрес

Транспрес е водещата логистична компания в България. Създадена преди повече от 16 години, тя обединява хора, технологии и транспортна мрежа по начин, който постоянно разкрива нови възможности за развитие. прочети повече

Адрес за кореспонденция
гр. София 1540
ул. Мими Балканска №140
тел. 02/ 948 07 00
факс: 02/ 948 07 01

e-mail: transpress@transpress.bg
www.transpress.bg

Обратно

НОВИНИ