Условия за ползване

Съдържанието и дизайнът на този Интернет сайт са обект на авторско право. Ползвайки сайта на Парти Фууд, вие приемате по-долу посочените условия за ползване. В случай, че не се съгласите с тях, моля да не използвате и посещавате този сайт.

  1. Парти Фууд се стреми да публикува информация само от достоверни източници, чиито наименования цитира, но не носи отговорност за верността и пълнотата на данните.
  2. Забранява се възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част от или на цялото съдържание на сайта под каквато и да е форма, без предварително писмено разрешение на Парти Фууд.
  3. Потребителите имат право да използват, разпечатват копия с информация от интернет страниците на Парти Фууд само за лична употреба и не с цел повторно разпространение, освен ако за не е дадено писменото съгласие на Парти Фууд.
  4. Не се разрешава копирането на информация по какъвто и да е начин и публикуването и в други сайтове, както и разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални и некомерсиални цели, без писменото съгласие на Парти Фууд.
  5. Сайтът на Парти Фууд съдържа препратки към други Интернет сайтове, които се управляват от трети страни. Парти Фууд няма контрол върху тях и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Наличието на връзки към други сайтове не означава, че Парти Фууд одобрява продуктите или услугите, предлагани там.
  6. Парти Фууд си запазва правото да променя, премахва и актуализира информацията, предоставена на Интернет страниците на сайта. Парти Фууд не носи пряка или косвена отговорност за неточност, актуалност и пълнота на информацията, предоставена на настоящия Интернет сайт.
  7. Парти Фууд не носи отговорност за вреди, които евентуално могат да получат потребителите, в следствие ползването на информацията или услугите, публикувани в настоящия сайт.
  8. Парти Фууд не преглежда и не може да преглежда съдържанието на материалите, изпращани от потребителите на страниците на сайта и не носи отговорност за него. Във всеки един момент и по свое усмотрение Парти Фууд може да премахне дадено съдържание, изпратено от потребител.
  9. Парти Фууд може да променя по всяко време условията за ползване и без предварително или последващо уведомление на посетителите на сайта.
  10. Посетителите на сайта се задължават да спазват Българското законодателство в областта на авторското право и други закони и подзаконови актове, касаещи ползването на Интернет.

НОВИНИ