Ваучери за храна

Парти Фууд предлага на работодателите, както и на техните служители разплащане чрез ваучери за храна, както и ваучери за предоставяне на безплатна храна на работници и служители съгласно Наредба №7 от 09.07.2003 г. за осъществяване дейностите по предоставяне на ваучери за храна, считано от 01.01.2009 г.

Фирмата партнира на клиентите си при внедряване на системите на ваучери за храна в социалната политика на техните компании.

Ваучерите за храна се използват като разплащателно средство за закупуване на готова храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки в търговските обекти. Таванът на месечната сума е определен на 60 лв. съгласно Корпоративното подоходно облагане, които се дават на работниците и служителите отделно от месечното им възнаграждение.

Ваучерите за храна са икономически ефективни и като разход за работодателя, и като придобивка за работниците и служителите, тъй като са освободени от данъчно-осигурителни задължения и за двете страни. Не се допуска закупуване с тях на тютюневи изделия, алкохол и нехранителни стоки. Неизразходваното от стойността на ваучера се връща при работодателя.

Операторите на ваучери, с които Парти Фууд си партнира са:

  • Содексо България
  • Томбоу България ООД
  • Чек Дежене

НОВИНИ